Affordable Access

Izdelava interaktivnega pripomočka za razumevanje bioklimatskih ukrepov za pasivno solarno ogrevanje

Authors
  • Ferjan, Martin
Publication Date
Jun 30, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi sem zasnoval interaktivni pripomoček in analiziral vpliv spreminjajočih se parametrov na odziv sistemov za zagotavljanje pasivnega solarnega ogrevanja. Glavni namen naloge je bralcu približati koncepte bioklimatskega načrtovanju in mu, kot uporabniku pripomočka – modela, izdelanega v interaktivnem multifizikalnem programu Energy2D, nazorno predstaviti delovanje izbranih bioklimatskih ukrepov. V prvem delu naloge je teoretični opis pasivne solarne arhitekture, bioklimatskega načrtovanja in posameznih bioklimatskih ukrepov strategije dovajanja toplote, ki sem jih v drugem delu analiziral s pomočjo 2D termodinamičnega modela. V nadaljevanju so predstavljene metode in rezultati moje analize. Na osnovi enakih geometrij stavb sem s pomočjo programskega orodja Energy 2D obravnaval sistem direktnega zajema s porazdeljeno maso, sistem Trombe-Michelove stene in steklenjaka. Na vsakem od modelov sem s spreminjanjem različnih parametrov ponazoril vpliv le-teh na delovanje in učinkovitost posameznega bioklimatskega ukrepa. Rezultate sem na koncu predstavil s pomočjo poteka temperature v odvisnosti od časa, komentiral in primerjal med seboj.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times