Affordable Access

Financování investiční akce v malé obci / Investment Project Funding in Small Municipality

Authors
  • Tyráčková, Aneta
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Předmětem diplomové práce „Financování investiční akce v malé obci“ bylo nalézt vhodné možnosti financování investičního projektu, kterým je výstavba vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a postavení obcí v České republice. Praktická část obsahuje analýzu hospodaření obce Třeština a Palonín v letech 2011 – 2015. Poslední část diplomové práce je věnována zhodnocení variant financování s využitím dotací z EU a následné vyhodnocení možností financování akce. / The aim of the thesis entitled “Investment Project Funding in Small Municipality” is to find suitable methods for the financing of an investment project to plan the construction of a water supply and sewerage with a sewage treatment plant. The thesis is divided into two parts - a theoretical and a practical one. The theoretical part focuses on the characteristics and status of municipalities in the Czech Republic. The practical part contains an analysis of the management of the municipalities Třeština and Palonín in the period 2011– 2015. The last part of the thesis is devoted to an assessment of the financing options with the usage of subsidies from the European Union and investigating the possibility of financing the project from non-EU sources. / 153 - Katedra veřejné ekonomiky / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times