Affordable Access

Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014-2017

Authors
  • Troost, K. (author)
  • Van der Sluis, M. (author)
  • Paiijmans, A. (author)
  • Van Asch, M. (author)
Publication Date
Nov 28, 2013
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times