Affordable Access

Inventarisatie brandingszone

Authors
  • van Dalfsen, J.A.
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In Nederland vormt de kustzone een belangrijk deel van onze leefomgeving, waarbij de bescherming tegen het water een belangrijk aandachtspunt is. Door de stijging van de zeespiegel zal de veiligheid voor de kuststrook en het achterland steeds belangrijker worden. Rijkswaterstaat heeft, als beheerder van de rijkswateren, verantwoordelijkheden op het gebied van het gebruik, onderhoud en de bescherming van de kust. Hierin zullen echter ook aspecten ten aanzien van de natuurwaarden van het kustgebied dienen te worden meegenomen, waarbij de kust als een samenhangend geheel van zee- en landgedeelten moet worden beschouwd. In de afgelopen jaren is verschillende keren geconstateerd dat vooral kennis over het ecologisch functioneren van de Nederlandse strand- en brandingszone als onderdelen van het kustfundament nog onvoldoende is. Hierdoor loopt Rijkswaterstaat het risico om de effecten van grote kustwerken op het kustecosysteem onvoldoende te kunnen beoordelen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times