Affordable Access

Intervali zaupanja za test Mann-Whitney

Authors
  • MANEVSKI, DAMJAN
Publication Date
Sep 11, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Test Mann-Whitney se pogosto uporabi kot neparametrična alternativa testa t za dva vzorca. Čeprav ga pogosto srečamo v praksi, redko najdemo primere, v katerih so rezultati testa pospremljeni z ustreznim intervalom zaupanja. Poleg tega pa tudi ne srečamo enotnega poročanja intervalov zaupanja, saj so ti pogosto izračunani za razliko median ali za premik (ang. shift) med porazdelitvama. Ker ti meri nista neposredno povezani s testno statistiko testa Mann-Whitney, se lahko zgodi, da je interpretacija rezultatov testa pomembno različna od interpretacije intervalov zaupanja. V magistrskem delu se bomo osredotočili na verjetnost, da je slučajna spremenljivka X manjša ali enaka kot slučajna spremenljivka Y. Cenilka te mere je v bijektivni povezavi s testno statistiko Mann-Whitney in mero v literaturi pogosto srečamo kot stopnjo prekrivanja ali verjetnostni indeks. Ta mera je tudi enaka meri AUC (ang. area under the ROC curve). V literaturi smo že srečali nekaj različnih metod za izračun intervalov zaupanja te mere. V tem delu pa bomo obravnavali najbolj obetavne metode izmed teh in predstavili njihove ideje. Analizirali bomo lastnosti različnih cenilk za varianco in raziskali problem majhnih vzorcev pri konstrukciji intervalov zaupanja. Poleg tega bomo izpostavili primere, kadar trenutne metode za izračun intervalov zaupanja vrnejo neustrezne verjetnosti pokritja. V delu ugotovimo, da je cenilka DeLonga zanesljiva ne glede na porazdelitev obravnavanih vzorcev. Pri tem pa je bolj smiselno izračunati interval zaupanja na logit skali, s čimer hkrati odpravimo nekaj težav prvotne metode. Vseeno potrebujemo popravek intervala zaupanja za primer, ko so vse vrednosti enega vzorca manjše kot vse vrednosti drugega. Za ta namen smo predlagali popravek, ki v tem primeru da bistveno boljši interval zaupanja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times