Affordable Access

Interpersonal dynamics in network organizations

Authors
  • Rus, Andrej
Publication Date
Jul 11, 2014
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Mrežna organizacija je organizacijska oblika, ki naj bi organizacijam omogočila visoko stopnjo fleksibilnosti. Teorija predvideva, da naj bi s pomočjo rušenja zidov birokratske avtoritete organizacije lažje dosegle kooperacijo in integracijo na ravni celotne organizacije, kar je danes predpogoj za konkurenčni uspeh na spreminjajočih se trgih. V tem članku smo analizirali preprostejšo obliko mrežne organizacije, t.j. matrično organizacijo, da bi razumeli medosebno dinamiko v organizaciji. Konkretno, pokazali smo, da se predvidevanja glede vzorca socialnih odnosov iz teorije mrežnih organizacij niso uresničila. V nasprotju s pričakovanji smo ugotovili,da se v matrični organizaciji niso razvila lateralna socialna omrežja, pač pa se je okrepila enosmerna vertikalna komunikacija z nadrejenimi. Da bi razložili tako odstopanje od teorije, smo v članku razvili razlago, ki se opira na fenomen statusne negotovosti. Razgradnja in odpravljanje birokracije povzroča statusno negotovost znotraj organizacij, na katero se zaposleni odzovejo tako, da okrog sebe vzpostavijo zaščitniška socialna omrežja, pri čemer se ponovno vzpostavi hierarhija. V članku sklenemo, da je mogoče birokracijo mehčati na številne načine, da bi vanjo vnesli fleksibilnost. Ne moremo pa zagotoviti fleksibilnosti z odpravljanjem birokracije in formalnih struktur.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times