Affordable Access

Internationella författarsamtal som en arena för spridning av översatt litteratur i Sverige – historik och praktik

Authors
  • Geiger Poignant, Elisabeth
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Public literary conversations with writers, be they foreign or domestic, have gained increasing popularity in Sweden during the past decade. Conversations with foreign writers are mainly held by a few large official organizers, such as the annual Gothenburg Book Fair and the International Authors’ Scene in Stockholm. I employ research concepts from the field of translation sociology related to the distribution of source languages in Swedish literary translations, as well as to the ranking of source languages and the bibliomigration of texts in the global translation system to map the quantitative occurrence and frequency of public literary conversations during a twenty-year period in Sweden. The study makes evident that there exists a connection between the proportional use of languages in all three systems, with English as the dominant lingua franca, French and German as central, and Spanish, Italian, and Russian as semi-peripheral. / I studien karaktäriseras författarsamtalet som kulturell och social företeelse utifrån ett översättningssociologiskt  perspektiv. De viktigaste arrangörerna i Sverige nämns och en överblick över de utländska författarsamtalens förekomst under en tjugoårsperiod ges. Det internationella författarsamtalet träder fram som egen, modern genre under 2000-talets första decennier. Studien visar att scensamtal med utländska författare kan betraktas som muntligt uttryck för globala översättningsflöden, eftersom de följer i spåren av författarnas översatta texter. Undersökningen visar att samtalen med utländska författare i Sverige har genomgått en markant ökning och institutionalisering. Det framgår även att sambandet mellan översättningarnas och författarsamtalens språkfördelning följer logiska dominansmönster, beroende på faktorer som litteraturmarknader och geografiska närhetsprinciper.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times