Affordable Access

Intermedialnost

Authors
  • Prezelj, Martina
Publication Date
Dec 07, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo se osredotoča na intermedialno razmerje med uglasbenim besedilom in animiranim filmom, in sicer na primeru Čikorje an' kafe. To je kantavtorska pesem Iztoka Mlakarja, ki je bila podlaga istoimenskemu kratkemu animiranemu filmu Dušana Kastelica. Mlakarjeva prej pripovedovana kakor péta pesem ni klasičen primer literature / gre za besedno umetnost v ozkem stiku z glasbo, ki je ravno tako uporabljena kot izrazno sredstvo. Vrstno bi jo lahko umestili med šanson in popevko. Mlakarjeva izvedba se na vsebinski ravni in v zvočnem smislu ohranja v mediju kratkega animiranega filma, zato lahko govorimo o soobstoju dveh medijev znotraj istega umetniškega dela (intermedialnost v ožjem smislu). Obenem pa se besedilo Mlakarjeve pesmi ob prenosu v novi medij razširja vizualno (in posledično kontekstualno). O cikoriji (kavnem nadomestku) zdaj ne samo poslušamo, ampak jo tudi vidimo. Kakšno, kdaj, kje, kolikokrat in kakó, je izbral Kastelic sam, zato moremo prenos pesmi v gibljivo filmsko sliko razumeti tudi kot samostojno umetniško delo, uresničitev režiserjeve vizije. Svojo vsebino in obliko je torej kantavtorska pesem na novo vzpostavila tako, da je izrabila možnosti, ki jih ponuja t. i. ciljni medij, v našem primeru kratki animirani film (intermedialnost v širšem smislu). Zanimalo nas je zlasti, kaj se v spremenjenih medijskotehnoloških pogojih dogaja s kantavtorsko pesmijo oz. kako ciljni medij, tj. kratki animirani film, ki prinaša spremenjene medialne pogoje, vpliva na izraznost (načine predstavljanja) in vsebino izhodiščnega medijskega izdelka, tj. kantavtorske pesmi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times