Affordable Access

Interakcija proteina egerolizina bakterije Spirosoma linguale z lipidnimi membranami

Authors
  • Hostnik, Maja
Publication Date
May 19, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Egerolizinska družina proteinov danes šteje preko 350 homologov, ki jih najdemo v številnih taksonih. Gre za majhne (13-20 kDa), &#946 / -strukturirane proteine z nizko izoelektrično točko in slabo poznano biološko vlogo. Egerolizini interagirajo z lipidnimi membranami in v kompleksu s proteinskim partnerjem tvorijo transmembranske pore. Egerolizini se komercialno uporabljajo za zatiranje rastlinskih škodljivcev, saj se specifično vežejo na lipid ceramid fosfoetanolamin v membranah nevretenčarjev. Gena za egerolizin in njegov hipotetični partnerski protein se nahajata tudi pri bakteriji Spirosoma linguale. Nedavno sta bila pripravljena plazmidna konstrukta za sintezo obeh proteinov, vendar je bil uspešno izoliran le rekombinantni egerolizin. V magistrski nalogi smo želeli pridobiti zadostno količino rekombinantnega egerolizina SlinAg in proteinskega partnerja SlinB bakterije Spirosoma linguale za analizo njune interakcije z umetnimi lipidnimi vezikli ter za analizo proti insekticidne aktivnosti izoliranih proteinov. Uspešno smo sintetizirali oba proteina v bakteriji Escherichia coli. Rekombinantni protein SlinAg smo pridobili z nikelj afinitetno kromatografijo iz topne frakcije in iz inkluzijskih telesc liziranega ekspresijskega seva. Rekombinantni protein SlinB smo izolirali iz inkluzijskih telesc in optimizirali njegovo renaturacijo. S testi vezave proteinov na umetne lipidne vezikle nismo ugotovili specifičnosti za posamezne lipide. Preliminarni testi toksičnosti kažejo, da bakterija Spirosoma linguale nima toksičnega učinka na ličinke koruznega hrošča.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times