Affordable Access

Interaktivní 3D aplikace / Interactive 3D Application

Authors
  • Kuba, Jan
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním cílem této diplomové práce je naimplementovat aplikace pro interaktivní vizualizaci a framework, který bude sloužit jako kostra, respektive jádro, pro implementaci těchto aplikací. Jako technická platforma byl zvolen interaktivní vizualizační stůl, který obsahuje projekční zařízení, které promítá vizualizaci na projektivní část stolu a zařízení Kinect, které je schopno určitým způsobem snímat dění nad stolem a převádět jej do snadno analyzovatelné podoby. Výsledný framework obsahuje kalibrační nástroje pro kalibraci dat z Kinectu a kalibraci mapování projekce. Byly naimplementovány dvě interaktivní vizualizační aplikace. Hokejový simulátor, který je interaktivní na úrovni projekční plochy stolu a interaktivní simulátor vody, který se více zaměřuje na simulační výpočty, které jsou akcelerovány na grafickém hardwaru. / This thesis describes an implementation of a framework for interactive visualization, which will serve as a core for further 3D applications and demos. An interactive visualization table was used as a technical platform that mediates interactions between 3D applications and users. Other hardware devices were used as well, e.g. a data projector, which projects the visualization on the table, and Microsoft Kinect, that captures all activities over the table and converts them into an easily analyzable form. A software background of the framework contains also tools for Kinect data calibration and calibration of projective mapping. Two interactive 3D applications were implemented to show all framework capabilities. A hockey simulator was used to test interactions with users, whereas a water simulator was focused primarily on the computation phase accelerated by a graphic device and NVIDIA CUDA. / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times