Affordable Access

Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota

Authors
  • jančaříková, e.
  • kolář, p.
  • novák, o.
Publication Date
Jul 14, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Flexibilní průmyslová automatizace je v dnešní době založena zejména na průmyslových robotech. Podtlakové úchopné hlavice jsou jednou z možností pro manipulaci objektů. Při jejich navrhování se konstruktér vždy musí rozhodnout mezi dvěma strategiemi: použití standardních komponent, které zajišťují cenově výhodné, ale hmotnostně neoptimální řešení, nebo dedikované hlavice, kde lze optimalizovat hmotnost a tlakové ztráty, ale výroba je časově náročnější a tedy dražší. Článek představuje řešení, které spojuje výhody obou přístupů: modulární CAD konstrukci dílce připraveného pro výrobu 3D tiskem, s možností plug-and-produce napojením na robota. V první části je uveden přehled stávajících průmyslových řešení a trendů v oblasti podtlakových úchopných hlavic. V druhé části je popsána konstrukce CAD geometrie dílce, která umožňuje snadnou změnu parametrů modelu dle konkrétního zadání. Model umožňuje rychlé a finančně efektivní generování CAD modelů určeny k výrobě technologií 3D-tisku. Koncept integruje též různé úrovně senzoriky, sloužící k sledování stavu dílce v okolí hlavice: měření vzdálenosti úchopné hlavice od dílce, určování přítomnosti dílce pod savkami, kamerový přenos scény. V závěru jsou popsány dva konkrétní příklady uplatnění a testování prvního prototypu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times