Affordable Access

Integrativní osvětlení v budovách – Metody měření a hodnocení neobrazových účinků světla / Integrative Lighting in Buildings – Measuring and Evaluating Non-Image-Forming Effects of Light

Authors
  • kraus, jan
Publication Date
Jun 23, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Nové poznatky o nevizuálních účincích světla poukazují na vliv světla na psychologii a fyziologii člověka. Světlo je stimulem regulace cirkadiánního rytmu a dalších významných biologických procesů v lidském těle. V rámci této práce je řešeno hodnocení světelného prostředí podle nového standardu CIE pro hodnocení integrativního osvětlení. Práce se skládá z teoretické rešerše a praktické části složené z měření světelných spekter v předmětné učebně a výpočtu biologické účinnosti pomocí oficiálního nástroje od CIE. V rámci výpočtové části bylo dále provedeno porovnání naměřených hodnot na horizontální a vertikální rovině a na základě tohoto porovnání byla stanovena kritéria ovlivňující rozdíl fotopické a melanopické osvětlenosti mezi horizontální a vertikální rovinou. / Latest research pointed out some of non-visual effect of light on human psychology and physiology. It is known that light is a stimulus, that can regulate circadian rhythm and other important biological rhythms. This thesis assesses the light environment in accordance with the new standard by CIE for assessment of integrative lighting. The thesis is divided into two parts. The first one is theoretical research and the second is experimental part, that includes measurement and calculations. The experimental part investigates the illuminance difference between horizontal and vertical surface. As a result of measurement and calculations, the significant parameters that determine the difference between photopic and melanopic illuminance were described.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times