Affordable Access

Integration of Post‑Communist Countries in the EU –Leaders and Losers? / Integracja krajów postkomunistycznych z UE – liderzy i przegrani?

Authors
  • Cíbik, Lukáš
  • Horváth, Peter
  • Brix, Richard
Publication Date
Jun 20, 2022
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The economic indicators of the new member states of the EU that joined after 2004 have been generally positive. In this paper, we analyse and interpret the economic development results of the 11 new Member States from the Eastern bloc. The set of individual economic indicators gives us a relatively realistic picture of the differences in development in individual post‑communist countries. The paper points out several factors which, in principle, create two groups of countries for us in terms of the development of economic indicators: A more progressive group of countries, which for the most part is showing progress towards catching up with the EU average, and a less progressive group, whose pace of convergence is significantly slower. / Wskaźniki ekonomiczne nowych państw członkowskich UE, które przystąpiły do UE po 2004 roku, są generalnie pozytywne. W niniejszym artykule przeanalizowano i zinterpretowano wyniki rozwoju gospodarczego 11 nowych państw członkowskich z byłego bloku wschodniego. Zestaw poszczególnych wskaźników ekonomicznych daje stosunkowo realistyczny obraz różnic rozwojowych między poszczególnymi krajami postkomunistycznymi. W artykule wskazano na kilka czynników, które tworzą dwie zasadnicze grupy krajów różniące się pod względem kształtowania się wskaźników ekonomicznych: bardziej zaawansowana grupa krajów, które w większości wykazują postęp w procesie osiągania średniej unijnej, oraz mniej zaawansowaną grupę, której tempo konwergencji jest znacznie wolniejsze.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times