Affordable Access

Integrale gebieds- en opgavenanalyse veenweidegebied provincie Fryslân

Authors
  • Gies, Edo
  • Kuindersma, Wiebren
  • Agricola, Herman
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In het Friese veenweidegebied komt een aantal grote opgaven samen. Een deel hiervan is door de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de veenweidegemeenten vastgelegd in het Veenweideprogramma 2021-2030 (verminderen uitstoot broeikasgassen, tegengaan bodemdaling, klimaatadaptatie en perspectief voor landbouw). Daarnaast spelen er opgaven op het gebied van landbouw, biodiversiteit, water, natuur en stikstof, bodem en landschap. In dit onderzoek verschaffen we integraal inzicht in de samenhang tussen de verschillende beleidsopgaven in het Friese veenweidegebied.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times