Affordable Access

Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s

Authors
 • van Doorn, Anne
 • Reijs, Joan
 • Erisman, Jan Willem
 • Verhoeven, Frank
 • Verstand, Daan
 • de Jong, Wouter
 • Andeweg, Karin
 • van Eekeren, Nick
 • Hoes, Anne Charlotte
 • van Kernebeek, Heleen
 • Koopmans, Chris
 • Wagenaar, Jan Paul
 • de Wolf, Pieter
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Deze notitie is bedoeld als achtergrondstuk voor beleidsmakers, betrokkenen bij experimenteergebieden en andere stakeholders die aan de slag zijn met de ontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor duurzame kringlooplandbouw. De notitie biedt een gezamenlijk kader voor deze ontwikkeling. Een gezamenlijk kader is belangrijk doordat aan de vergader- en keukentafels verschillende beelden en verwachtingen ontstaan over de ontwikkeling van een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw, wat de samenwerking in de weg kan staan. Deze notitie geeft daarom richting aan de verdere ontwikkeling en toepassing van een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times