Affordable Access

Inovativní marketingové nástroje pro vybrané sportovní odvětví (případová studie, studie proveditelnosti) / Innovative Marketing Tools for Selected Sports (Case Study, Feasibility Study)

Authors
  • rejčová, natálie
Publication Date
Jun 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových trendů ve sportovním marketingu. Základním cílem je popsání a detailní analyzování nových trendů, které v oblasti sportovního marketingu nacházejí své uplatnění. Byly použity metody analýzy, deskripce a syntézy. / This Bachelor thesis deals with the issue of new trends in sports marketing. The basic objective is to describe and analyse in detail the new trends that are finding their application in the field of sports marketing. Methods of analysis, description and synthesis were used.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times