Affordable Access

Inovace validačního procesu pro pokročilé asistenční systémy řidiče a automatizované jízdní systémy / Innovation of the Validation Process of Advanced Driver Assistance Systems and Automated Driving Systems

Authors
  • cink, petr
Publication Date
Sep 04, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce je analyzovat manažerské, procesní, technologické a legislativní aspekty, jakož i současné trendy ve validaci pokročilých asistenčních systémů řidiče a automatizovaných jízdních systémů, a na základě této analýzy navrhnout koncept inovovaného validačního procesu zmíněných systémů ve společnosti Porsche Engineering Services s.r.o., který zahrnuje nejmodernější technologické nástroje a efektivní manažerské metodiky. / The aim of this thesis is to analyse managerial, process, technological and legislation aspects as well as current trends in the validation of advanced driver assistance systems and automated driving systems, and based on that propose the concept of the innovated validation process of mentioned systems, at the company Porsche Engineering Services s.r.o., incorporating the state-of-the-art technological tools and effective managerial methodologies.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times