Affordable Access

Innovativ corona-samverkan i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Authors
  • Lindberg, Malin
  • Hill, Niklas
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället (NOD) fick våren 2020 i uppgift av Sveriges regering att bistå i samordningen av civilsamhällets insatser under corona-pandemin. Erfarenheterna från detta tillvaratas här för att öka kunskapen om innovativ samverkan mellan ideell och offentlig sektor för att möta aktuella samhällsutmaningar. Resultaten visar att NODs etablerade former, kontakter och erfarenheter möjliggjorde en snabb omställning av hela verksamheten. Genom veckorapporter, samrådsrapporter och webbintervjuer förmedlades civilsamhällets corona-relaterade behov till både myndigheter och civilsamhälle, vilket ökade kännedomen och nyttjandet av NOD. NODs corona-omställning kan ses som ett sätt att överbrygga de skilda institutionella logiker som i tidigare forskning visat sig försvåra innovativ samverkan, där NOD fyllt behovet av en samlande part i sektorsöverskridande samverkan. / <p>Validerad;2021;Nivå 1;2021-02-25 (johcin)</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times