Affordable Access

Inkludering i SO-undervisningen /   Inclusion in Social Studies  

Authors
  • Rasovic, Jennifer
  • Rasmussen, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna kunskapsöversikt är skriven i syfte att inspirera lärare i hur de kan tillämpa olika inkluderingsaspekter i sin undervisning utifrån ett perspektiv som omfattar SO-ämnet. Samtidigt vill vi lyfta innebörden av den inkluderande undervisningen samt hur de gynnar elever i skolarbetet och deras personliga utveckling. Utifrån vår informationssökning har vi lyft olika perspektiv på inkludering samt hur de tillämpats i undervisningen. Därtill har vi också funnit sammanhang i hur multimodal undervisning skapar förutsättningar för en mer inkluderande verksamhet. Vi har även funnit information kring huruvida multipla intelligenser kan fungera som beståndsdel i utformningen av en inkluderande undervisning i samband med multimodala metoder. Samtidigt har vi lyft perspektiv på hur lärare uppfattar inkludering. Vår slutsatts visar att det anses finnas många fördelar med inkluderande undervisning då det skapar ett ökat KASAM hos elever. Vi kan även finna att betydelsen av det inkluderande arbetssättet är väl känt. Däremot uppfattas det av många lärare också som en börda då det krävs mycket extra arbete kring planering. Vi ser däremot ett fortsatt behov av forskning inom ämnet utifrån perspektivet av belastningen som följer med detta arbetssätt och hur det kan bemötas. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times