Affordable Access

INITIATOR Versie 5 - Status A : Beschrijving van de kwaliteitseisen ter verkrijging van het kwaliteitsniveau Status A

Authors
  • Kros, Hans
  • Voogd, Jan Cees
  • van Os, Jaap
  • Jeurissen, Leonne
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

INITIATOR is een model dat alle belangrijke stikstof (N)- en fosfaat (P)-fluxen in landbouw- en natuurlijke ecosystemen op nationale en regionale schaal berekent. Een belangrijk onderdeel van INITIATOR betreft de berekeningen van de mestproductie, mesttoediening en beweiding en het gebruik van kunstmest alsmede de emissie van ammoniak die hiermee gepaard gaat. Dit onderdeel van het model wordt gebruikt om de ruimtelijke verdeling van mesttoediening en de ammoniakemissie te berekenen voor de modellen AERIUS en het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM) ten behoeve van diverse beleidsondersteunende activiteiten, zoals de Evaluatie Mestwet (EMW) en de Emissie Registratie. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kwaliteitsaspecten voor het verkrijgen van het zogeheten Status A voor modellen. Zo geeft dit rapport een samenvatting van de theorie waar het model op gestoeld is, de technische documentatie hiervan alsmede een beschrijving van het testen, het valideren en de gevoeligheidsanalyse van het model.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times