Affordable Access

Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

Authors
  • Åkesson, Emma
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). Through privately owned networks, enterprises will be able to utilize the 5G technology to tailor the network to meet their needs in terms of security, reliability, and quality of service. Although much of the technology is currently in place, few efforts have been dedicated to help enterprises understand and optimise the value that this new solution brings. One way of making 5G more accessible is through information visualization of its data. Dashboards are today the widely adopted tool for processing data in organisations. This study aimed at examining the affordances and challenges of information visualization of 5G network data in such a tool, in order to make 5G more accessible. A large number of commercial network management dashboards were reviewed in relation to research on effective dashboard design, and a prototype was developed and evaluated with seven user experience experts. Results from the expert review suggests information visualization clearly aided communication of the five visualized network parameters: throughput, latency, availability, coverage, and devices. However, to fully examine the usefulness of the tool, further research on the tool’s fit in an industry context needs to be conducted. / Inom de kommande åren förväntas industriföretag genomgå en stor transformation, i samband med att sakernas internet (engelskans Internet of Things, IoT) når utbredd användning. En viktig möjliggörare bakom denna transformation, känd som Industri 4.0, är den 5:e generationens mobilnät (5G). Genom privatägda mobilnät kommer företag att kunna använda 5G teknologin till att skräddarsy sina nätverk för att tillgodose de egna behoven gällande säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Trots att mycket av 5G teknologin redan är på plats, har få ansträngningar gjorts för att hjälpa företag förstå och optimera värdet som denna nya lösning medför. Ett sätt som kan göra 5G mer lättförståeligt är genom informationsvisualisering av dess data. Dashboards är idag det mest använda verktyget för att bearbeta data i organisationer. Denna studie ämnade därför att undersöka fördelarna och nackdelarna med informationsvisualisering av data från ett privat 5G-nät i ett sådant verktyg. Ett stort antal kommersiella dashboards för nätverksprestationshantering granskades i förhållande till forskning inom området för effektiv design av dashboards, och en prototyp utvecklades och utvärderades med sju experter inom användarupplevelse. Resultaten från expertgranskningen tyder på att användningen av informationsvisualisering klart hjälpte i kommunikationen av de fem visualiserade nätverksparametrarna: genomströmning, svarstid, tillgänglighet, täckning och uppkopplade enheter. Däremot krävs ytterligare forskning kring verktygets roll i industriell kontext för att kunna göra en fullständig granskning av verktygets användbarhet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times