Affordable Access

Informatieblad Mest en Mineralen : DOVE 2. Berekeningen met SWAP-ANIMO van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in een veenweidegebied: omvang en bijdrage van bronnen

Authors
  • Hendriks, R.F.A.
  • Walvoort, D.J.J.
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Procesgeoriënteerde modellen zijn goede hulpmiddelen om voor veenweidepercelen gemeten nutriëntenconcentraties te analyseren, en de N- en P-belasting van het oppervlaktewater te berekenen en te analyseren op bijdragen van bronnen. De bijdrage van de melkveehouderij, in de vorm van mest, levert in niet-extreme weerjaren niet de grootste bijdrage aan de N- en P-belasting van het oppervlaktewater van het DOVEveen-perceel. Voor N is 'veenafbraak/mineralisatie' de grootste bron en voor P 'uitloging van het bodemcomplex'. Onder natte omstandigheden door een groot neerslagoverschot kan mest wel de grootste bijdrage leveren. Mest en natte veenweidepercelen verdragen elkaar slecht.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times