Affordable Access

The influence of lateral position when measuring road surface characteristic data : introductory study

Authors
  • Lundberg, Thomas
  • Sjögren, Leif
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

I samband med utveckling av rullmotståndsmodeller har det aktualiserats att kunskapen om hur vägytedata varierar tvärs vägen är begränsad. I en studie gjord på VTI har det visat sig att MPD-nivån (Mean profile index) varierar med sidoläge, speciellt på mindre vägar, vilka ofta används som teststräckor i modellutveckling. Även annan vägytedata såsom IRI (International roughness index) och megatextur varierar. En annan slutsats i studien angående insamling av vägytedata är att all data för modellutveckling bör samlas in vid samma tillfälle till exempel genom att samla in all data med samma fordon. Studien är gjord inom MIRIAM. / In conjunction with development of rolling resistance models it has been brought up to date that the knowledge of the size of variation of road surface characteristics data across a road section is not well known. In a rather limited VTI study it was shown that the MPD (Mean Profile Index) level varies with lateral position, especially on smaller roads which are often used as test sections in model development. Also other road surface data such as IRI (International Roughness Index) and megatexture vary. Another conclusion is that data used for model development should be collected. The study is a part of the MIRIAM project.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times