Affordable Access

Zlepšování kvality služeb společnosti / Improving Service Quality of the Company

Authors
  • Hrůza, David
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Tato diplomová práce se zabývá zlepšováním kvality služeb společnosti. Jedná se o společnost Ekoltes Hranice a.s., konkrétně o provoz plovárny. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První z nich se zaměřuje na teoretická východiska, jako jsou služby, kvalita, řízení kvality ve službách či metodika měření spokojenosti zákazníků. Druhá kapitola se věnuje samotné společnosti Ekoltes Hranice, a.s. Obsahuje popis podniku, jeho několika provozů a nastínění hospodaření podniku. Třetí část se zabývá analýzou výsledků ze získaných dotazníků a aplikací několika metod, které vedou k zjištění spokojenosti zákazníků. Její součástí jsou také návrhy a doporučení, ve kterých jsou nastíněný prostředky, které by měly přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb na plovárně. V přílohách diplomová práce jsou např. certifikáty kvality společnosti, dotazník nebo návrhy na zlepšení od zákazníků. / This diploma thesis deals with improving service quality of the company. I tis the company Ekoltes Hranice Inc., concretely the operation of swimming pool. The thesis is divided into three main chapters. The first one focuses on the theoretical background, such as service, quality, quality management services and methodology for measuring of customer satisfaction. The second chapter attends to the company Ekoltes Hranice, Inc. It includes description of the company, its operations and outline economy of the company. The third part deals with the analysis results obtained from questionnaire and application of several methods that lead to the findings of customer satisfaction. It also includes suggestions and recommendations, which should help to improve services the swimming pool. The diploma thesis includes, e.g: the certificates of quality, the questionnaire or customer suggestions of some improvements. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times