Affordable Access

Implementace a vizualizace vybraných grafových algoritmů / Implementation and Visualization of Selected Graph Algorithms

Authors
  • Pavela, Radek
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/08/2017 / Motivací pro vznik mojí práce je zejména myšlenka využití nových přístupů řešení a algoritmizace známé úlohy problému obchodního cestujícího za pomoci rekombinačních operátorů genetických algoritmů a jejich netradiční použití pro grafovou úlohu. Cílem mojí práce je nalézt vhodné kombinace genetických operací pro optimalizaci dané velikosti řešené úlohy. Pro simulaci kvality řešení navrhnu vlastní aplikační prostředí na platformě Windows s využitím .NET Framework, které mi umožní vysokou objektovou abstrakci genetických operací nad řešenou grafovou úlohou. Tato aplikace mi následně též umožní snadné, uživatelsky přívětivé zadání řešené úlohy a možnost vizualizace postupu její optimalizace. Nad takto získanými simulačními daty budu schopen provést analýzu a učinit závěry ohledně výhodnosti mnou navrženého řešení. / The motivation for the development of my work is especially the idea of using new approaches to solving tasks and algorithm known as traveling salesman problem, with the help of recombination operators of genetic algorithms and their innovative use for graphs. The aim of my work is to find a suitable combination of genetic operations to optimize the size of the problem solving. To simulate quality solutions I propose their own application interface on the Windows platform using the .NET Framework that will allow me to high object abstraction of genetic operations over a graph solved task. This application also allows me then easy, user-friendly input of solve tasks and the possibility of visualizing the process optimization. Above thus obtained simulation data, I will be able to analyze and draw conclusions about the benefits of my proposed solution. / 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times