Affordable Access

Implementace systému řízení kvality ve vybrané dopravní firmě / Quality Management System Implementation In The Selected Transport Company

Authors
  • neužilová, michaela
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem diplomové práce „Implementace systému řízení kvality ve vybrané dopravní firmě“ je objektivně zhodnotit možnosti implementace systému řízení kvality ve vybrané společnosti a následně vyhotovit potřebné dokumenty QMS. V první části naleznete teoretický popis kvality, v dalších částech se soustředím na popis vybrané společnosti a následuje praktická část, kde implementuji QMS ve vybrané společnosti. / The subject of the diploma thesis "Quality management system implementation in The selected transport company" is to objectively evaluate the possibilities of implementing a quality management system in a selected company and subsequently to prepare the necessary documentation. In the first part you will find the theoretical description of quality, in the next parts I will focus on the description of the selected company and then the practical part, where I implement QMS in the selected company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times