Affordable Access

Igrifikacija v knjižnicah v Sloveniji, na Tajvanu in Kitajskem : Praktična izvedba sobe pobega v knjižnici Oddelka za azijske študije

Authors
  • Strehar, Klara
Publication Date
Jul 27, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Upad obiskovanja knjižnic je vsesplošen pojav, zato v knjižnicah uporabljajo različne pristope, med katerimi je tudi igrifikacija, s katero bi povečali obisk in dvignili pomen knjižničnih storitev za svoje uporabnike. Pojem »igrifikacija« je v diplomskem delu po-drobneje razložen, prav tako sestava, elementi in možna implikacija, s poudarkom na im-plementaciji v knjižničnem prostoru. Predstavili smo analitični pregled dosedanjih razi-skav na področju igrifikacije in psiholoških dejavnikov zanjo, praktično implementacijo igrifikacije v knjižnice na Kitajskem, Tajvanu in v Sloveniji ter načine igrifikacije in iger, omejitve, izzive ter prednosti uporabe igrifikacije v knjižnicah. Predstavljena je izvedba oziroma praktični prikaz sobe pobega, ki je bila izvedena marca 2023 v knjižnici Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Izvedena soba pobega je bila zastavljena kot sredstvo za pomoč študentom sinologije in bibliotekarstva za boljše spoznavanje knjižničnega prostora knjižnice za azijske študije, dejavnosti knjižnice za azijske študije ter kulturološkega aspekta kitajske kulture. Na podlagi analize izvedbe in ankete 9 udeležencev smo ugotavljali uporabniško izkušnjo študentov, kako je igrificirana vsebina sodelujočim služila kot orodje za lažje usvajanje snovi, prostorske postavitve gra-diva v knjižnici in za samostojno iskanje gradiva po knjižnici ter kako ocenjujejo izbrano temo, grafično podobo in zastavljene naloge. Rezultati analize kažejo, da je bila uporab-niška izkušnja udeležencev zelo dobra, saj so udeleženci izrazili željo za izdelavo in sode-lovanje v novi sobi pobega. Novi pristopi, kot je soba pobega, zahtevajo veliko vloženega truda, časa in načrtovanja za izvedbo, zato je potrebno dobro poznati elemente za načrto-vanje, predvsem pa cilje, ki jih želimo doseči, in ciljno skupino uporabnikov. Rezultati analize in ankete potrjujejo, da knjižničarji morajo poznati pristope, ki vključujejo igrifi-kacijo, in jo smiselno uporabiti pri svojem delu v knjižnicah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times