Affordable Access

Idiomi in njihovi slovenski prevodi v romanu Pet prašičkov Agathe Christie

Authors
  • Smolej, Tjaša
Publication Date
Mar 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrske naloge je raziskati, kako se idiomi prevajajo iz angleškega jezika v slovenski jezik ter analizirati težave, s katerimi se je med postopkom prevajanja srečal prevajalec. V teoretičnem delu naloge so predstavljene štiri teme: Agatha Christie in analizirana knjiga Pet prašičkov, detektivski žanr, prevajanje in frazeologija s poudarkom na idiomih. Idiomatski izrazi, ki so bili analizirani v empiričnem delu, so bili vzeti iz knjige Five Little Pigs (2015) Agathe Christie in primerjani s slovenskimi ustreznicami iz knjige Pet prašičkov (2018), ki jo je prevedel Gregor Moder. Prevedeni idiomi so razdeljeni v štiri skupine glede na uporabljeno prevajalsko strategijo: idiomi, ki so bili prevedeni z idiomi enakega pomena in oblike, idiomi, ki so bili prevedeni z idiomi enakega pomena a drugačne oblike, idiomi, ki so bili prevedeni z neidiomatsko parafrazo ter idiomi, ki so bili v prevodu izpuščeni. Vsaka skupina je bila natančno obravnavana, boljše prevodne ustreznice so bile podane za nekatere prevode. Rezultati analize so pokazali, da je najpogosteje uporabljena prevajalska strategija parafraziranje, temu pa je sledil prevod idioma z idiomom enakega pomena a drugačne oblike. Na splošno je bila večina idiomov pravilno prevedena, tako da so ohranili pomen izvirnih zvez. Le dva izvirna idioma sta bila v prevodu izpuščena in storjeni sta bili dve večji prevajalski napaki.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times