Affordable Access

Identifikacija strukturne dinamike na podlagi slik v okviru spletne aplikacije

Authors
  • Novak, Luka
Publication Date
Aug 26, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V zadnjem času metode meritev kinematike v mehanskih procesih na podlagi obdelave digitalnih slik močno pridobivajo na veljavi, saj omogočajo brezdotično merjenje velikega števila prostostnih stopenj hkrati. Prav tako se z razvojem informacijskih tehnologij veča ponudba programskih orodij v obliki spletnih aplikacij, kar odstrani potrebo po nameščanju programske opreme. Predstavili smo teoretično ozadje metod za identifikacijo pomikov na podlagi obdelave digitalnih slik in orodja za izdelavo spletnih aplikacij. Dotaknili smo se tudi kompleksnejših MIMO sistemov in izdelali program za računanje cenilk frekvenčnih prenosnih funkcij takšnih sistemov ter pokazali različne vplive na rezultat cenilk. Glavni rezultat naloge je bil izdelana spletna aplikacija za računanje pomikov struktur na podlagi obdelave digitalnih slik z možnostjo računanja frekvenčnih prenosnih funkcij.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times