Affordable Access

Identifikacija in karakterizacija gliv iz rodov Psychrophila in Articulospora, osamljenih z grenlandske črne ledene ploskve

Authors
  • Majger, Patricija
Publication Date
Oct 02, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Grenlandska ledena ploskev zavzema večino površine največjega otoka na svetu Grenlandije. Kljub nizkim temperaturam se na njej nahajajo različne mikrobne združbe, prilagojene na življenje v takem okolju. V dosedanjih študijah je bil poudarek predvsem na negojljivih ledenih algah iz razreda Zygnematophyceae in bakterijah. Glive pa do danes še niso bile raziskane. V okviru evropskega projekta »Black and Bloom«, ki se ukvarja s pojavom temnenja grenlandske ledene ploskve in njegovimi posledicami, so iz vzorcev petih različnih habitatov osamili 260 glivnih in 46 bakterijskih izolatov. Izolate smo identificirali do rodovnega in v nekaterih primerih vrstnega nivoja na osnovi izbranih nukleotidnih zaporedij, podrobneje pa smo proučevali izolate rodov Articulospora in Psychrophila (Helotiales, Ascomycota). Njihova karakterizacija je potekala na osnovi nukleotidnih zaporedij ITS rDNA ter specifičnih hišnih genov. Poleg tega smo izbranim izolatom proučili morfološke lastnosti, določili njihove encimske aktivnosti in sposobnost rasti pri različnih temperaturah ter različnih koncentracijah soli. Na osnovi opravljenih raziskav predvidevamo, da proučevani izolati rodov Articulospora in Psychrophila predstavljajo novi vrsti. V končnem delu naloge smo raziskali prisotnost interakcije izbranega izolata rodu Articulospora z negojljivima ledeniškima algama Ancylonema nordenskiöldii in Mesotaenium berggrenii, ki na Grenlandiji povzročata črnenje ledu zaradi obilnega cvetenja in proizvodnje črnega pigmenta. Prišli smo do ugotovitve, da je izbrana gliva v interakciji z negojljivima ledeniškima algama, ki spominja na lišaj.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times