Affordable Access

Idejna zasnova večstanovanjske gradnje v Srednji vasi pri Polhovem Gradcu : predlog alternativnega oblikovanja stanovanjske gradnje v slovenskem podeželskem okolju

Authors
  • Privšek, Zala
Publication Date
May 31, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Naloga naslavlja neskladno in razpršeno poselitev Slovenije izven urbanih središč. Neenakomerna gradnja in neprestano širjenje območij poselitve pomeni večjo obremenitev okolja in slabšanje njegove odpornosti, vedno večje zahteve prebivalcev po infrastrukturi in storitvah, nesmotrno rabo in razvrednotenje prostora. Trend, ki se v zadnjem obdobju stopnjuje, zahteva premislek. Z razumevanjem posledic nenadzorovane gradnje in s podrobnejšim vpogledom v zgodovinske in družbene okoliščine, zaradi katerih slovensko prebivalstvo vztraja pri bivanju na območjih izven mestnega okolja, v zaključnem delu ponujam vzdržnejšo obliko poselitve slovenskega podeželja, ki stremi k ohranjanju prostorske identitete in kulturne krajine ter išče ravnotežje med bivanjskimi željami Slovencev in trajnostno obliko poselitve.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times