Affordable Access

Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’

Authors
  • Mattijssen, T.J.M.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Deze technische rapportage dient als bijlage bij het rapport De betekenis van groene burgerinitiatieven;analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland (Mattijssen et al., 2016). In dezetechnische rapportage volgt eerst een aantal aantekeningen wat betreft de methode in het hoofdrapport.Daarna volgt een verdere toelichting op het in het hoofdrapport gebruikte conceptueel raamwerk, met daarineen verdere argumentatie en beschrijving van de criteria die in het hoofdrapport zijn gebruikt om groeneburgerinitiatieven te analyseren. Ook volgt er een aanvulling op de in het hoofdrapport gepresenteerdeideaaltypologie, en worden in dit rapport de twee ideaaltypen ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘financiëleondersteuning’ besproken, die beide wegens hun beperkte omvang en relevantie zijn weggelaten uit hethoofdrapport. Ten slotte volgt er een stapsgewijze uitwerking van alle ideaaltypen op basis van de dimensiesvan het conceptueel raamwerk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times