Affordable Access

I think that gender studies are… : A study about guardian’s knowledge and thoughts about preschool gender work

Authors
  • Kallander, Emma
  • Hellberg, Teodora
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vårdnadshavares vetskap och tankar kring genusarbetet i förskolan. Med hjälp av en enkätundersökning har vi samlat in vårt empiriska material. Studien visar att vårdnadshavare har blandade tankar, vetskap, uppfattningar, åsikter och erfarenheter utav genusarbetet som pågår i förskolan. Men den visar även att de flesta vårdnadshavare ser förskolans genusarbete som något betydelsefullt, både för deras egna barn men även för samhället i stort.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times