Affordable Access

I chatten kan ingen höra mig skrika : En litteraturstudie om aspekter som påverkar ungdomars hjälpsökande via internetbaserad stödchatt / Nobody can hear me scream in the chat : A literature review on aspects regarding youth's help-seeking through online chat counselling

Authors
  • Ingemarsson, Charlotta
  • Hellgren, Jonathan
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Råd och stöd via internetbaserad stödchatt har blivit en kontaktväg för ungdomar som vill söka hjälp. Tjänsten innebär att ungdomarna från mobil och dator kan skriva med professionella eller volontärer som ger dem stöd och råd kring olika problem. Denna studie ämnar ge en översikt av forskningsläget de senaste tio åren kring varför ungdomar, 13 – 25 år, väljer att använda sig av internetbaserad stödchatt. Genom en litteraturstudie har 13 artiklar mött kriterierna för att inkluderas i översikten. Tre stycken teman identifierades i resultatet. 1) Användaren som rör vilken typ av person, vilken typ av problem och attityder användaren har, 2) Anonymitet och Kontroll och 3) Svararen som handlar om rollen som svararen har. De tre teman ger en översikt på forskningsläget och visar att användarna har en annan typ av problem och att det finns andra aspekter av makt och kontroll än i ett fysiskt möte. / Counselling through online chat has become a source of contact for youths who wants to seek help. Through the service youths can from their cell phones and computer chat with professionals and peers who can give them support to various problems. This study wants to give an overview on the research on the subject made the last ten years on why youths, 13 – 25 years, choose to use counselling through online chat. With a literature review 13 studies matched the inclusion criteria. Three themes were identified in the result. 1) The user, which revolves around what kind of person, problem and attitudes the user has, 2) Anonymity and control and 3) The Answerer, which revolves around the answerer's role. The three themes give an overview on the current research and shows that the users have a different kind of problems and that there are different dimensions of control compared to a physical session.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times