Affordable Access

Hur multimodal matematikundervisning påverkar elevers motivation och inlärning / How Multimodal Mathematics Effects Pupils Motivation and Learning

Authors
  • Lissvall, Ronja
  • Gren Ekvall, Julia
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Elevers motivation och lust att lära är en stor framgångsfaktor för hur de lyckas med matematiken. Vi vill därför undersöka hur en multimodal matematikundervisning kan påverka elevers motivation och inlärning. Våra frågeställningar grundar sig i hur elevers motivation och förståelse för ämnet matematik påverkas av en multimodal matematikundervisning. Metoden som vi använt oss av för att skriva kunskapsöversikten är en systematisk informationssökning där vi använt oss av den booleska söktekniken via databaserna ERIC och ERC. Vi valde att avgränsa våra sökningar, därför är ingen av våra valda artiklar äldre än 12 år och alla är Peer Reviewed. I resultatet fann vi flera positiva effekter med att använda sig utav en multimodal matematikundervisning. Artiklarna visar på hur elevers förståelse för matematiken samt deras motivation ökar. Slutsatsen av våra sökningar och resultat visar på att både elevers förståelse och motivation i ämnet matematik ökar med en multimodal undervisning. Resultatet diskuteras i relation till nyhetens behag. Blir eleverna mer motiverade och ökar deras förståelse för matematiken tack vare den multimodala matematikundervisningen eller för att eleverna fann arbetssätten roligare och mer intressanta?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times