Affordable Access

Hur låter en känsla? : En tvärkulturell studie om igenkänning av icke-lingvistiska emotionella röstuttryck

Authors
  • Söder, Nela
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Länge har teoretiker intresserat sig för hur människan kommunicerar känslor. Men kommunikation via icke-lingvistiska röstuttryck är ett relativt nytt forskningsfält, där ytterst få studerat ämnet utifrån ett kulturellt perspektiv. Tidigare har aldrig så många som arton emotioner undersökts i en studie om igenkänning av tvärkulturella icke-lingvistiska emotionella röstyttryck. Syftet med studien är att undersöka om arton emotioner uttryckta av aktörer från andra kulturer går att identifiera. Fyrtio deltagare har i två skilda experiment bedömt emotionen bakom sammanlagt 427 röststimuli från Indien, Kenya, Singapore och USA. ANOVA och förväxlingsmatriser har visat att igenkänning av samtliga arton emotioner genom icke-lingvistiska röstuttryck är möjligt. Bäst igenkänning återfanns hos emotionerna Lättnad, Äckel, Rädsla, Ilska, Intresse och Lust. Samtliga emotioner har visat sig kunna identifieras utifrån tvärkulturella röststimuli. Detta innebär att oavsett kultur så har tillräcklig information via icke-lingvistisk röstuttryck kunnat förmedla en emotion till deltagare i en annan kultur än den egna. Resultatet indikerar att emotionella röstuttryck kan vara universella.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times