Affordable Access

Hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse : En intervjustudie

Authors
  • Heldemar, Tone
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse samt att ta reda på hur högläsning kan påverka elevers läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Tidigare forskning har visat på att högläsning är en viktig del i elevernas läsinlärning. Genom att lyssna till högläsning så får eleverna bland annat ett större ordförråd, en medvetenhet kring språkförståelse och grammatisk förståelse och de får kunskaper om om olika ämnen som de kan ha nytta ut av i sina liv. Utifrån en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har sex lärare i årskurs f-3 fått svara på hur de använder sig av högläsning i undervisningen för att stödja elevernas läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Resultatet visar att de intervjuade lärarna använder sig av högläsning nästan varje dag för att främja elevernas läsinlärning. De har diskussioner med eleverna utifrån högläsningsboken och då har eleverna möjlighet att dela med sig av de åsikter, tankar och idéer som de har. Informanternas elever verkar tycka om att lyssna till högläsning, vilket lärarna lägger märke till för att eleverna är tysta och uppmärksammade på att lyssna. Deras elever verkar tycka att det är spännande och intressant att vara med i högläsningssammanhang. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times