Affordable Access

Hur lärare beskriver sitt arbete med återkopplingpå elevtexter i svenskämnet : En kvalitativ intervjustudie om hur grundskolelärare beskriver sitt arbete med återkoppling på elevtexter i svenskämnet / How teachers describe their feedback practices on pupil texts in elementary school

Authors
  • Pettersson, Daniel
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En kvalitativ intervjustudie om hur lärare beskriver sitt arbete med återkoppling på elevtexter i svenskämnet. Syftet med den här studien är att få mer kunskap om hur lärare behöriga att undervisa i grundskolans år 4–6 arbetar med och resonerar kring den återkoppling de ger elever när de bedömer deras texter i svenskämnet. Slutsatsen är att lärarna främst beskriver att de arbetar med återkoppling på en självreglerande nivå genom att ge eleverna olika strategier att självbedöma sitt arbete med att skriva texter. Återkoppling på processnivå beskrivs minst frekvent under lärarnas utsagor. Detta kan förklaras med att återkoppling på processnivå möjligtvis sker mer frekvent under observationer av lärares återkoppling i ett klassrum.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times