Affordable Access

Hur kunde Cecilia lämna sina barn? : Modersgestaltning i Lydia Sandgrens roman Samlade verk

Authors
  • Palmgren, Inger
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Lydia Sandgren har skrivit en roman, som bland annat handlar om en moder, somfrivilligt överger sina barn när de är små. Just detta fångade mitt intresse för attstudera vad som skulle kunna vara orsak till detta drastiska beslut från modernssida. Modern gestaltas som relativt ointresserad av sina barn och tar inte det störstaansvaret för dem i föräldraskapet. Jag har undersökt om man kan se moderskapet iromanen som könsöverskridande sett ur ett genusteoretiskt perspektiv, vilket skullekunna bidra till en förskjutning av det normativa moderskapet. Jag kom fram till attdet kunde vara så.I uppsatsen diskuteras två tänkbara scenarier när det gäller moderns reflexivitet närdet gäller omsorg och ansvar för barnen och på vilket sätt och varför det kulminerari att modern överger dem. Dessutom kan man förmoda att det uppstår en konfliktmellan de olika roller som modern befinner sig i, i samband med att man väntarbarn och i moderskapet.Till sist – uppsatsens gestaltade moderskap kan leda till en vidgad syn på detsamma, genom gestaltningen av Sandgrens moder Cecilia. Det postmoderna samhället i allmänhet, kan stå för genusidentiteter som rymmer både kvinnans rätt attvälja bort moderskapet och uppfattningen att modersrollen är meningen med livet.Sandgrens gestaltning av modern styrker rätten och bekräftar möjligheten att väljabort modersrollen vid sidan av andras uppfattning att livet skulle vara meningslöst,om man väljer att överge sina barn. Visst förtjänar båda dessa uppfattningar attrespekteras och betraktas som ”tillåtna”. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times