Affordable Access

Hur hittas HIV? : Två metodförslag för koncentrationsmätning av virioner i blodplasma

Authors
  • Odén Österbo, Ina
  • Åslund, Malin
  • Flinkfeldt, Linnea
  • Pelcman, Josef
  • Book, Vilhelm
  • Lindström, Joakim
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Litteraturstudier har genomförts med syftet att utveckla minst en ny detektionsmetod som skulle kunna ersätta den metod som företaget Cavidi använder sig av idag. Cavidi hade specificerat krav som metodförslaget skulle uppfylla. Dessa krav var att metoden skulle vara snabb, lättanvänd, billig, ha hög känslighet och kunna förvaras i rumstemperatur. Två lovande metoder som baseras på två olika principer valdes ut. Den ena metoden bygger på att enkelsträngat DNA med en specifik nukleinsyrakomposition syntetiseras. Denna sekvens har egenskapen att spontant bilda en sekundärstruktur som kan bilda komplex med en fluorofor. Detta ökar dess fluorescens. Ökningen detekteras med fluorescensspektroskopi. Den andra metoden baseras på ett optomagnetiskt fenomen vilket innebär att ett magnetiskt fält påverkas av polariserat ljus. Metoden går ut på att virioner först renas fram från blodplasma och att de fäster på jonbytarkulor under rådande buffertförhållanden. Magnetiska nanopartiklar tillsätts som binder till jonbytarkulornas lediga ytor. Om många virioner har bundit till jonbytarkulorna finns det en större mängd fria nanopartiklar i lösningen. Antalet fria nanopartiklar i lösningen är proportionellt mot mängden HIV i provet och kan då detekteras med en fotodetektor. Fördelarna med dessa metoder är att processen blir billigare, snabbare och har en hög känslighet. Metoderna är lättanvända och använder färre komponenter jämfört med Cavidis nuvarande metod. Därmed blir Cavidis produkter billigare och tillgängliga för fler människor.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times