Affordable Access

deepdyve-link
Publisher Website

[The Hungarian translation and validation of the Low Back Pain Knowledge Questionnaire].

Authors
 • Kovács-Babócsay, Bianka1
 • Makai, Alexandra1
 • Szilágyi, Brigitta1
 • Tardi, Péter1
 • Ács, Pongrác1
 • Velényi, Anita2
 • Rébék-Nagy, Gábor3
 • Járomi, Melinda1
 • 1 Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécsi Tudományegyetem Pécs, Rét u. 4., 7623.
 • 2 Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem Pécs.
 • 3 Általános Orvostudományi Kar, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet, Pécsi Tudományegyetem Pécs.
Type
Published Article
Journal
Orvosi Hetilap
Publisher
Akademiai Kiado Zrt.
Publication Date
Oct 01, 2019
Volume
160
Issue
42
Pages
1663–1672
Identifiers
DOI: 10.1556/650.2019.31484
PMID: 31608687
Source
Medline
Keywords
Language
Hungarian
License
Unknown

Abstract

Absztrakt: Bevezetés: A nemzetközi szakirodalomban számos, betegségspecifikus tudást mérő kérdőív ismert, mely a betegek életminőségét, állapotuk progresszióját, funkcionális statusukat vizsgálja. Magyar nyelven kevés, a betegségspecifikus tudás mérésével kapcsolatos kérdőívet validáltak. Célkitűzés: Célunk volt a Low Back Pain Knowledge Questionnaire (LKQ) magyar nyelvre fordítása, megbízhatóságának és validitásának vizsgálata. Módszer: A felmérésben 218 fő vett részt (krónikus low back pain [derékfájdalom-] szindrómás betegek, egészségügyi dolgozók, egészségügyi ismeretekkel nem rendelkezők). Átlagéletkor: 34 (18–64) év. A Maciel és mtsai által 2009-ben megalkotott LKQ fordítását és validálását Beaton és mtsai 2000-ben megfogalmazott hatlépcsős elve szerint végeztük. A kérdőív belső konzisztenciáját Cronbach-alfa-érték-számítással mértük fel. A kérdőív külső validálását Roland–Morris-index segítségével végeztük. A megismételhetőségi vizsgálatot teszt-reteszt módszerrel Spearman-féle korrelációs koefficienssel vizsgáltuk. Eredmények: A kérdőív megbízhatóságát vizsgáló Cronbach-alfa-érték 0,894 volt. A Roland–Morris-indexszel összehasonlítva az LKQ-val jól korreláló kérdőívet kaptunk (R = –0,393). A kérdőív teszt-reteszt vizsgálati eredménye (R = 0,541–0,795, p<0,050) mérsékelt és megfelelő összefüggést mutatott. Következtetés: Az LKQ magyar nyelvre fordított verzióját, a Derékfájdalommal kapcsolatos betegségspecifikus tudást felmérő kérdőívet (DTK) megbízható és valid tudásmérő eszköznek találtuk. Orv Hetil. 2019; 160(42): 1663–1672.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times