Affordable Access

HUMPOLECKÉ STROJÍRNY / HUMPOLEC FACTORIES

Authors
  • malá, zuzana
Publication Date
Jun 25, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Humpolecké strojírny se nachází v těsné blízkosti historického centra města. Oblast je dodnes silně kontaminována a je otázkou, zda objekty na parcele zachovat nebo srovnat se zemí. Svažitý terén a nejasná urbanistická koncepce vtiskly v minulosti lokalitě jedinečný genius loci, území i samotné objekty působí chaoticky, ale o to půvabněji. Racionálně řešené průmyslové objekty v sobě skrývají množství světlených atmosfér a rozličně řešených prostor, přičemž v některých už si příroda bere zpět to, co jí patřilo. V souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje zkoumám své studii možnosti zachování objektů, které považuji za architektonicky kvalitní a jejichž obnova by napomohla intenzifikaci města v samotném centru. / The factories are located in the very centre of the town of Humpolec. The site is contaminated by former military production. Both the buildings and the site seem to be rather chaotic, however this only adds to their charm. Even though they were constructed mainly to serve their main purpose of producing heavy machinery, they are endowed with a variety of spaces and different atmospheres. In my thesis, I am trying to find a way to preserve the buildings along with the principles of the sustainable development.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times