Affordable Access

Rozvoj lidského potenciálu v konkrétních podmínkách průmyslové praxe / Human Potential Development in Specific Conditions of Industrial Practice

Authors
  • Křenek, Miroslav
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 02/11/2016 / Diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti rozvoje lidského potenciálu ve firmě Epcos s.r.o. Popisuje systémovou a procesní oblast řízení způsobilosti pracovníků. Reviduje současný stav řízení v oblasti adaptace a postupů zaškolování ve výrobních procesech. V této práci je analyzována současná metodika řízení způsobilosti zaměstnanců a na základě výsledků jednotlivých analýz jsou navržena opatření a doporučení, která mají za úkol zvýšit efektivitu zaškolování zaměstnanců spojenou s kvalitou a výkonem odvedené práce. / The diploma thesis deals with problems in the field of development of human potential in the company Epcos s. r. o. Describes the systemic and procedural management area eligibility workers. Revises the current status of the proceedings in the field of adaptation and practice training in the production processes. In this work it is analyzed the current management methodology of the personnel's competence and on the basis of the results of the individual analyses are suggested measures and recommendations, which have the task to increase the efficiency of the training of employees associated quality and performance of the work done. / 345 - Katedra mechanické technologie / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times