Affordable Access

ROZHRANÍ / HUMAN MACHINE INTERFACE

Authors
  • pavčo, petr
Publication Date
Jun 07, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je návrh uživatelského rozhraní autonomního vozidla Audi Aicon. Téma jsem si vybral pro jeho současnost a potenciál na poli UI/UX. Největší otázkou je bezpečnost a důvěra. Autonomnímu systému musíme svěřit náš život a pokud se bude chovat nepředvídatelně, neuděláme to. S tím souvisí zpětná vazba, míra komunikace a upozorňování a uživatelské rozhraní. / The goal of this master thesis is to design an User Interface of autonomous car dashboard Audi Aicon. I choose the topic for current UI/UX issues which driverless cars face today. The biggest ones are safe and trust. We have to entrust our lives them, and if it behaves unpredictably, we won't do it. Confidence in the autonomous system depends on the level of notifying, communication, feedback, and user interface.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times