Affordable Access

Hravá zahrada - ZŠ Terezín / Playful Garden - Elementary School Terezín

Authors
  • kroupová, hana
Publication Date
Jun 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je přeměna areálu ZŠ Terezín. Cílem a hlavní snahou je vnést ke škole multifunkční zahradu, která dá dětem „školu hrou“ a příjemné prostředí, které bude vybízet žáky a zaměstnance školy k pobytu na zahradě. V rámci studie byl areál ZŠ Terezín rozdělen do 6 zón. Detailněji se zabývám dvěma zónami a to 3. zónou – KOUZELNÝ LES. Toto místo nese název „KOUZELNÝ LES“ ze dvou důvodů. Prvním důvodem je povrch a druhý důvod je atmosféra, která je jako v lese...čerstvý vzduch, nádherná vůně, příjemná teplota ovzduší a klid. A druhou zónou je 4. zóna – HRACÍ KOUT, koncept tohoto hřiště je JUMP and CLIMB (skákání a lezení). Děti zde najdou trampolíny, pískovou plochu, houpačky a lezecký prvek se sítěmi. Kolem hrací plochy je vytvořená zelená bariéra ze stromů. / The theme of the bachelors thesis is the transformation of the entire premises of the Terezin elementary school. The goal is to bring a multifunctional garden to the school, which will give children a place to learn through play, fun and enjoyment. The school area was devided into 6 zones within the study. Third zone: Magical forest – The zone which is developed further in the project. The name “magical forest” derives from two reasons. The first one is the surface and the second is the atmosphere of a forest – fresh air, beautiful smell, comfortable temperature and peaceful surroundings. The second zone is the fourth zone: playful corner: the concept of this playground is “jump and climb”. Children can find here trampolines, a sandy area, swings and features for climbing.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times