Affordable Access

Hur hanterar skolan elever med behov av särskilt stöd i matematik? / How does school handle students whit difficulties in mathematics?

Authors
  • Gustafsson, Patrik
Publication Date
Jan 01, 2001
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Mitt syfte med detta examensarbete är att se hur man bör hantera elever med behov av särskilt stöd i matematik. För att få en bättre förståelse för ämnesvalet har jag läst i litteraturen om hur vanligt förekommande matematiksvårigheterna är, vilka hinder som finns för inlärning i matematik samt hur man ska hantera eleverna med behov av särskilt stöd. Dessutom har jag genomfört en undersökning i år 6 på två olika skolor. Jag har intervjuat lärare och speciallärare om hur de hanterar de elever som inte nådde upp till godkänt på det nationella provet i matematik i år 5. Jag har även studerat skolornas kommunala skolplaner samt lokala arbetsplaner, för att se vilka riktlinjer som ges i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att man bör kartlägga eleverna och sedan upprätta ett åtgärdsprogram innan hjälpen sätts in. De elever som är i störst behov av hjälp får oftast en sådan hantering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times