Affordable Access

Hotspots floristische biodiversiteit

Authors
  • Runhaar, J.
  • Clement, J.
  • Jansen, P.C.
  • Hennekens, S.M.
  • Weeda, E.J.
  • Wamelink, G.W.W.
  • Schouwenberg, E.P.A.G.
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Doel van deze studie was om de ligging en kenmerken van floristische hotspots in kaart te brengen. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de vraag op welke manier de Hotspotskaarten kunnen worden toegepast binnen het werk van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), waarbij allereerst is gekeken of en hoe de informatie gebruikt kan worden binnen de huidige voorspellingsmodellen (Natuurplanner). Hotspots zijn gedefinieerd als locaties met goed ontwikkelde vegetaties waarin relatief veel kenmerkende plantensoorten voorkomen. De studie heeft zich gericht op de floristisch meest waardevolle systemen: natte schraallanden, trilvenen, duinvalleien, gebufferde vennen, broekbossen, kalkgraslanden en hellingbossen. Uitgangspunt van deze studie is informatie over het voorkomen van soorten in Nederland per kilometerhok uit FLORBASE, geïnterpreteerd in termen van ecotooptypen. Deze informatie is gekoppeld aan gedetailleerdere informatie over bodem, hydrologie en beheer om de ligging en abiotische kenmerken van de floristische hotspots te bepalen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor invoer of validatie van de Natuurplanner. Daarnaast zijn kaarten met de ligging van de Hotspots en overige bestanden die nodig waren om de ligging van de Hotspots te kunnen bepalen ook in andere studies toepasbaar. Bijvoorbeeld de kaarten met de ligging van natuurgebieden en de kaarten met de kansrijkdom voor de ontwikkeling van ecosysteemtypen. Trefwoorden: biodiversiteit, flora, hotspots

Report this publication

Statistics

Seen <100 times