Affordable Access

Homoseksualnost v Družinskih parabolah Gojmirja Polajnarja in Družinskem plesu Davida Leavitta

Authors
  • Lebinger, Rebeka
Publication Date
Sep 20, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V prvem, sociološkem delu diplomske naloge se ukvarjam z razumevanjem (homo)seksualnosti skozi zgodovino. Najprej orišem esencialistično in družbenokonstruktivistično razumevanje homoseksualnosti ter prek njiju predstavim razmišljanje Michela Foucaulta, ki s tematizacijo konceptov oblasti in diskurza ponudi uporabno kritiko esencializma in nadgradi družbenokonstruktivistični pristop razumevanja seksualnosti. Kot zadnjo sociološko teorijo predstavim teorijo queer, ki nadaljuje s tematizacijo oblasti in diskurza, ter spregovorim tudi o problem(ih) omenjene teorije. V drugem, literarno-analitičnem delu diplomske naloge nato predstavim zbirki kratkih zgodb Družinske parabole (2005) Gojmirja Polajnarja in Družinski ples (2006) (Family Dancing, 1984) Davida Leavitta. V literarni analizi in primerjavi njunih kratkih zgodb se osredotočam na različne pripovedne ravni – medbesedilnost, načine ubeseditve, pripovedovalca, fokalizacijo, jezik, slog ter motive in teme.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times