Affordable Access

Högskoleutbildningens påverkan på arbetsminnets kapacitet

Authors
  • Kull, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Arbetsminnet är en viktig funktion för människans kognitiva förmåga. Tidigare forskning har visat det finns flera faktorer som kan påverka arbetsminnets kapacitet, ett exempel är inlärning. Den aktuella studien undersöker om om det finns ett samband med att studera på högskola och att förbättra sin arbetsminneskapacitet. I studien deltog 82 ekonomistuderanden varav 42 studeranden från andra terminen och 40 från sjätte terminen. Ett nätbaserat arbetsminnestest visade att det var en signifikant skillnad i arbetsminneskapaciteten (antalet ihågkomna ord) från andra till sjätte terminen. Det visade sig även att motivationen hade en tendens att vara högre att klara testet i sjätte terminen än i andra. Studien kan bidra till vidareforskning om en högre utbildnings effekt på olika faktorer som är förknippade med kognition.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times