Affordable Access

Hodnocení vlivu metalurgických faktorů na odolnost uhlíkových ocelí vůči vodíkovému zkřehnutí v prostředích obsahujících sirovodík

Authors
Publication Date
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra (636) materiálového inženýrství

Statistics

Seen <100 times